نیکولا

قلم بافی های یک نیکولای آبی

مگر گوسفندها آدم نیستند، رجبی؟

گفت: تو فکر می‌کنی هدف یه گوسفند توی زندگی چیه؟

گفتم: بستگی به گوسفندش داره. شاید یکی بخواد بره و همه‌ی روستاهای دنیا رو بگرده؛ یکی بخواد قشنگ‌ترین گوسفند گله بشه و یکی بخواد اون‌قدر شیر بده که صاحبش ازش راضی باشه.

گفت: ولی من فکر می‌کنم هدفشون خورده شدن توسط یه نیروی برتره.

گفتم: لابد اون نیروی برتر هم ماییم، آدم‌ها!

گفت: شک داری؟

شک داشتم. به برتر بودن آدم‌ها و به بی‌هدف زندگی کردن گوسفندها عمیقاً شک داشتم...


هشتگ: رجبی
# نیکولای_آبی